00000001

Mateřská škola Božanov
příspěvková organizace, zřizovatel : obec Božanov
IČ: 750 165 32

00000011

Novinky

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BOŽANOV
Vážení rodiče,
Vítáme vás na stránkách naší mateřské školy, která je v tuto chvíli uzavřena. Je nám líto, že tak významný okamžik, jako je zápis do mateřské školy, musíme letos absolvovat bez vás a vašich dětí. Pevně však věříme, že vše společně zvládneme „na dálku“. Níže vás provedeme zápisem krůček po krůčku. V případě potřeby neváhejte napsat na e-mail: msbozanov@centrum.cz nebo zavolat na číslo mob.: 776 566 900.

Zápis pro nové děti na školní rok 2020/2021 bude v letošním roce probíhat elektronickou formou bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců v době od 11.5.2020 do 15.5.2020. V Mateřské škole Božanov proběhne zápis k předškolnímu vzdělávání v souladu dokumentem MŠMT.
Při vyřizování dokumentů postupujte tímto způsobem :
 • 1. Na webových stránkách školy http://msbozanov.eu/ si stáhněte Žádost o přijetí a zápisní lístek.
Tyto dokumenty budou zároveň k dispozici v listinné podobě na obecním úřadě v Božanově, kde si je můžete vyzvednout během otevírací doby obecního úřadu. Dokumenty budou uloženy v obálce, ve které je můžete vyplněné zaslat zpět.
2. Řádně vyplňte a podepište žádost o přijetí i zápisní list
nevynechejte žádnou kolonku, nezapomeňte vyplnit e-mailovou adresu
 • 3. Dále je nutné, aby zákonný zástupce doložil k žádosti tyto dokumenty, bez kterých by byla žádost neplatná
 • - kopii rodného listu
 • - doklad o řádném očkování dítěte dle očkovacího kalendáře
 • - čestné prohlášení, že dítě je řádně očkované (tiskopis stahnete na webu MŠ)
Vyplníte čestné prohlášení k očkování+ okopírujete očkovací průkaz dítěte. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat dětského lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání !!!
 • 4. Všechny výše uvedné dokumenty – žádost o přijetí, zápisní list, kopii rodného listu, kopii očkovacího průkazu, čestné prohlášení, že dítě je řádně očkované odešlete do MŠ některou z níže uvedených možností.
 • - e –mailem s uznávaným elektronickým podpisem ( nelze odeslat pouhý e-mail) msbozanov@centrum.cz
 • - do datové schránky školy ( gbqkk33)
 • - poštou na adresu Mateřská škola Božanov, Božanov 105, 549 74 Božanov
 • - vhozením v uzavřené obálce do schránky na budově MŠ
 • - osobním podáním po předchozí telefonické domluvě – mob. 776 566 900
 • 5. Registrační číslo – každá řádně vyplněná žádost o přijetí včetně příloh bude zapsána a bude ji přiděleno registrační číslo, které bude zákonnému zástupci zasláno na jeho e-mailovou adresu. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách mateřské školy 25.5. 2020.
Vzhledem k tomu, že se v průběhu zápisu společně neuvidíme, sledujte webové stránky školy, najdete zde veškeré podrobné informace ohledně zápisu, přijímání dětí, ale i nástupu dětí do MŠ apod. Pročtěte si i kritéria k přijímání dětí. V případě dotazů neváhejte napsat nebo zavolat na číslo mob.: 776 566 900.
Vážení rodiče, není třeba si dělat starosti. Zápis „na dálku“ společně zvládneme a od září se budeme všichni v mateřské škole těšit na vás, vaše děti a na okamžik, kdy se všichni potkáme tváří v tvář. V tuto chvíli vám a vašim dětem přejeme hlavně pevné zdraví.V Božanově dne 10.4.2020
Veronika Ptáčková
ředitelka MŠ Božanov


 
UZAVŘENÍ MŠ BOŽANOV Z DŮVODU PREVENCE ŠÍŘENÍ KORONAVIRU A NEDOSTATKU PERSONÁLU
Dne 15.3.2020 byla telefonicky projednána vzniklá situace se zřizovatelem. Po společné domluvě bude MŠ Božanov od 17.3.2020 do odvolání uzavřena dle Vyhlášky č. 14/2005 Sb., Vyhláška o předškolním vzdělávání
§ 3 Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy. Rodiče budou informování pomocí telefonu, e- mailu a webových stránek o vzniklé situaci a dalších postupech. Prosíme rodiče, kteří by potřebovali vyplnit a potvrdit formulář ošetřování, aby se dostavili dnes tj 16.3.2020 do budovy školky v běžné otevírací době, nebo se telefonicky individuálně domluvili na dalším postupu. Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví
 
Projekt Obědy do škol
Vážení rodiče,
s radostí Vám oznamuji, že se naše školka opět zapojila do projektu OBĚDY DO ŠKOL pro školní rok 2020/2021. Pokud jste se v této nelehké době dostali do finanční tísně, informujte se prosím na úřadu práce či na úřadě sociálních věcí, zda nemáte nárok na bezplatné stravné pro dítě/děti. Podmínkou je zapojení školy do projektu a 3 měsíční trvání HMOTNÉ NOUZE rodiny. I přes to, že věřím a doufám, že se máte všichni dobře, byla bych ráda, pokud bude projekt někomu potřebnému nápomocen.
V případě dotazů mne prosím kontaktujte. Se srdečným pozdravem - Veronika Ptáčková, telefon 776 566 900
Zveřejnění pověřence pro ochranu osobních údajů

• identifikace správce nebo zpracovatele, který sděluje kontaktní údaje na pověřence - ředitelka školy Veronika Ptáčková
• označení pověřence - Bc. Hana Wilkeová
• kontaktní údaje na pověřence – poverenec@dsobroumovsko.cz, 732 781 068

00000014

Informace o nás

Provoz MŠ je zajištěn od 6:30 hodin do 15:30 hodin.

Kapacita je 20 dětí. (momentálně máme v MŠ plnou kapacitu)
Ke dni 10.4.2020 evidujeme 8 volných míst pro školní rok 2020/2021.

Zřizovatel: Obec Božanov
Ředitelka: Veronika Ptáčková
IČO: 75016532
Personál MŠ
Veronika Ptáčková ml. - ředitelka
Jitka Kopincová - učitelka pověřená vedením
Jana Cvikýřová - učitelka
Marie Hašková - chůva
Veronika Ptáčková - vedoucí ŠJ, kuchařka
Pavla Pišínová - školnice
Odhlašování nebo přihlašování stravy
Pro odhlášení nebo přihlášení stravy volejte prosím na pevnou linku MŠ 491 528 252 v provozní době mateřské školy, tj od 6:30 do 15:30 hodin. Strava na ten den Vám bude odhlášena do 7:00 hodin, pokud odhlašujete dítě déle, máte nárok si v první den nemoci přijít pro stravu do jídlonosičů. Nově můžete využít možnost odhlašování a přihlašování stravy pomocí SMS, a to na telefonu 732 259 823. SMS zprávy jsou kontrolovány každý den v sedm hodin ráno vedoucí školní jídelny.
Dokumentace

00000138

Výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021
Potvrzení o uzavření pro OSVČ
Upozornění rodičům
„Rodiče, kteří čerpají ošetřovné o děti z důvodu zavření školy musí na konci každého měsíce odevzdávat svému zaměstnavateli „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. Vážení rodiče nemusíte na začátku měsíce znovu žádat, jen je potřeba na konci každého měsíce odevzdat zaměstnavateli ten výkaz.
Více informací se dočtete tady. https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne
 
Informace o zpracování osobních údajů
Provozní rozpočet 2020
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Božanov 2019-2021

 

00000009

Projekty


Projekt Zahrada pod borovicí aneb Studie řešení zahrady MŠ v Božanově

byl financován z Národního programu Životní prostředí.

Podpora dvouletých dětí v MŠ Božanov II.
Podpora dvouletých dětí v MŠ Božanov II.
Realizace projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021
Projekt schválený ve výzvě MŠMT „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ II“
s názvem
Podpora dvouletých v MŠ Božanov II.
je spolufinancován Evropskou unií
Cílem projektu je zvýšit kvalitu předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.
Projekt je zaměřen především na personální podporu školky, která v návaznosti na práci předškolních pedagogů pomůže integrovat dvouleté děti do dětského kolektivu. Dále pak také na vzdělávání pedagogických pracovníků školky v oblasti matematické pregramotnosti a polytechnické výchově.
Realizace projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021
Obědy do škol 2020/2021
Obědy do škol 2020/2021
Mateřská škola Božanov se opět zapojila do projektu OBĚDY DO ŠKOL pro školní rok 2020/2021. Podmínkou je zapojení školy do projektu a 3 měsíční trvání HMOTNÉ NOUZE rodiny.
V případě dotazů mne prosím kontaktujte.  - Veronika Ptáčková, telefon 776 566 900

00000007

Fotogalerie

Návštěva ZŠ Martínkovice
Karneval v MŠ
pečeme housky a sušenky
taneční vystoupení a workshop v klášteře
Posílání dopisu Ježíškovi a Vánoce
Návštěva seniorů v MŠ
Čerti v MŠ
Cirkus v MŠ
Dušičky a sv. Martin
Plavání
Hrajeme si a učíme se
vánoční jarmark
Vaření a pečení
Environmentální a polytechnická výchova
Za zvířátky a kopání brambor
Adaptujeme se
Začínáme
Loučení se školním rokem
Červen v MŠ
Policie ČR v MŠ
Záchranná služba Broumov
Hasiči Broumov
Výlet do ZOO
Dětský den u rybníka
Květen v MŠ
Vítání občánků
Divadlo Broumov - Honza a čert
Den otevřených dveří
Knihovna Broumov
Hrajeme si
Pečeme jidáš a děláme z domácího tvarohu pomazánku
Velikonoce v MŠ a Velikonoční výstava
Ukázka hry na hudební nástroje - návštěva ze ZUŠ Broumov
Poslední plavání
Vynášení zimy a užívání si jara
Hrajeme si na školu
Plavání
Malí umělci
MDŽ - Dům seniorů
Divadlo, kino, bubenická dílna
Zvířátka a kytičky
I v únoru jsme se učili a hráli si
Hasiči
Masopust v MŠ
Hudební nástroje
Plavání
Jen tak
Pokusy
Vaříme a pečeme
Vaříme a pečeme
Lidské tělo
Lidské tělo
Police nad Metují - POHYBLIVÝ ŘEMESLNÝ BETLÉM
Police nad Metují - POHYBLIVÝ ŘEMESLNÝ BETLÉM
Po prázdninách zase ve školce
Po prázdninách zase ve školce
Vánoce ve školce
Vánoce ve školce
Zpívání důchodcům
Zpívání důchodcům
Vystoupení v KD Božanov - fotky od rodičů
Vystoupení v KD Božanov - fotky od rodičů
Fotky od paní učitelky Majky
Fotky od paní učitelky Majky
Jen tak
Jen tak
Divadelní představení
Divadelní představení
Mikuláš, čert a anděl v MŠ
Mikuláš, čert a anděl v MŠ
Čertovská škola
Čertovská škola
Adventní tvoření s rodiči
Adventní tvoření s rodiči
Sněhulák a sněhová bitva
Sněhulák a sněhová bitva
Příprava na jarmark
Příprava na jarmark
Hurá zima
Hurá zima
Pečeme perníky
Pečeme perníky
Návštěva Městské knihovny broumov
Návštěva Městské knihovny broumov
Martinská slavnost v MŠ
Martinská slavnost v MŠ
Divadelní představení Broumov
Divadelní představení Broumov
Krásné divadelní představení "Divadýlka Mrak" z Havlíčkova Brodu
Hrajeme si a tvoříme
Hrajeme si a tvoříme
Kreslím, kreslíš, kreslíme
Kreslím, kreslíš, kreslíme
Dušičky - Návštěva kostela sv. Máří Magdaleny v Božanově
Dušičky - Návštěva kostela sv. Máří Magdaleny v Božanově
100 let republiky
100 let republiky
Výstava loutek a procházka po Broumově
Výstava loutek a procházka po Broumově
Draku, ty jsi vážně drak?
Draku, ty jsi vážně drak?
V lese, na zahradě, ve školce
V lese, na zahradě, ve školce
Drakiáda
Drakiáda
Výlet - Ekofarma Bošina Vernéřovice
Výlet - Ekofarma Bošina Vernéřovice
Houbaření v lese pod Korunou
Co jsme dělali v září
Houbaření...Šiškaření
Houbaření...Šiškaření
Farma Wenet
Farma Wenet
Dopravní hřiště Náchod
Dopravní hřiště Náchod
Dětský den u rybníku
Dětský den u rybníku
Meziměstí-výlet vlakem
Meziměstí-výlet vlakem
Hledání trpasličího pokladu
Hledání trpasličího pokladu
Den matek
Den matek
Vítání občánků
Vítání občánků
Obora Martínkovice
Obora Martínkovice
Plavání
Plavání
Čarodějnice
Čarodějnice
Divadlo, noviny
Divadlo, noviny
Velikonoce
Velikonoce
Vítání jara, čištění studánky
Vítání jara, čištění studánky
...Morana ještě leží pod mostem, odměna za odstranění jistá
divadlo
divadlo
Krejčík Honza
Ekologické dny
Ekologické dny
Aktivity v MŠ
Aktivity v MŠ
Dravci
Dravci
Divadla
Divadla
Zimní olympiáda
Zimní olympiáda

Disciplíny:bruslení, slalom, sjezd na cíl, hod na cíl

Leden, Tři králové
Leden, Tři králové
Vánoce
Vánoce
Návštěva Mikuláše
Návštěva Mikuláše
Kouzelník
Kouzelník
Projekt zahrada
Projekt zahrada
Krmení ptáčků u MŠ
Krmení ptáčků u MŠ
Letošní první sněhulák 11/2017
Letošní první sněhulák 11/2017
Svatý Martin
Svatý Martin
Divadla
Divadla
Výstava loutek a procházka po Broumově
Výstava loutek a procházka po Broumově
Podzimní tvoření s kaštany
Podzimní tvoření s kaštany
Hry venku
Hry venku
Halloween
Halloween
Drakiáda
Drakiáda
Když jsme byli ve školce noví
Když jsme byli ve školce noví
září 2017

00000020